Плафонско ладење во сува изведба

Опис

РЕХАУ системот за плафонско ладење е идеален за термичко активирање на плафоните.

Карактеристики:

 • Систем за поставување во плафон во сува изведба
 • За ладење и греење
 • За станбени и деловни објекти
 • Плафонски елементи од гипсени плочи, зајакнати со армирачки влакна и хидроизолирано јадро споре DIN 18180 / DIN EN 520
 • Плафонски елементи со претходно фабрички вградени цевки РАУТЕРМ С цевки од 10.1 x 1.1 mm и монтажно растојание од 45 mm
 • На горната страна на плафонските елементи има фабрички залепена стиропорна изолација ЕПС 035 DЕО и ленти за прицврстување од гипс картон

Преглед на предностите на системот

 • Празните површини можат да се пополнат со достапен гипс картон (двојна заштита)
 • Поради сувата градба, системот е особено погоден за реновирање
 • Флексибилно приспособување на активната површина на геометријата на просторот во 4 различни големини
 • Не е потребно време за сушење на малтерот
 • Фабрички издупчена решеткаста метална мрежа за прицврстување
 • Плочеста површина подготвена за молерисување во зависност од квалитетот на изведениот глет
Печати