Дрво

Маркантно, пријатно

Дрвото симболизира природа, топлина и комфор и не смее да се изостави како елемент во уредувањето на кујната .

Дискретно или маркантно со новиот процес на облагодорување на површината се добива перфектна илузија.
РЕХАУ во својата програмска линија има нови интерпретации на различни дрва кои резултираат со кант траки "за уживање" :

Печати