РАУКАНТЕКС меџик 3 Д

Опис

Дрво во нови димензии

Посебен впечаток оставаат кант траките од програмата РАУКАНТЕКС меџик 3 Д. Транспарентните површини создаваат единствени, тродимезионални ефекти. Овие "3 Д ефекти" ги прават декорите уште поконцизни. И позитивните карактеристики на поставување на кант траките кажуваат сами за себе: добра прооодност на радиусите, површина која може да се полира.

Предности

Предности

  • Тродимензионални ефекти
  • Без ефект на рамките
  • Концизност
  • Полирање во областа на радиусите
  • Позитивни каракатерисктики на преработка
  • Го има и како РАУКАНТЕКС ласер еџ

Downloads

Downloads

Печати