РАУКАНТЕКС меџик 3 Д

Опис

Впечатлив дизајн

Посебен впечаток оставаат кант траките од програмата РАУКАНТЕКС меџик 3 Д. Овие кант траки ја репродуцираат перфектно оптиката и хаптиката на каменот.

Транспарентните површини создаваат единствени, тродимезионални ефекти. Овие "3 Д ефекти" ги прават декорите уште поконцизни и пореални. И позитивните карактеристики на поставување на кант траките кажуваат сами за себе:

Добра прооодност на радиусите, површина која може да се полира

Предности

Предности

  • Тродимензионални ефекти
  • Концизност
  • Позитивни каракатерисктики на преработка
  • Го има и како РАУКАНТЕКС ласер еџ

Downloads

Downloads

Печати