РАУКАНТЕКС бејзик еџ

Опис

Кант траки за лесна индустрија

Цврстите работни плочи во кујнскиите области, оптиката кај работните и покривните плочи – овие трендови го придвижуваат мебел дизајнот. За исполнување на разновидните желби на муштериите и оптимално ракување со елементите има решение: лесни плочи и соодветни кант траки.

РАУКАНТЕКС бејзик еџ овозможува реализација на тенките покривни слоеви кај лесни плочи. Иновативната кант трака од една страна ги подржува покривните слоеви а од друга страна нуди солидна основа за нанесување на декор кант траката. Понатаму РАУКАНТЕКС бејзик еџ овозможува неоходна стабилност и гарантира непречена машинска обработка на лесните плочи. На тој начин може да се реализираат индивидуални критериуми во однос на материјал и дизајн.

Предности

Предности

  • Реализација и на најтенките покривни слоеви кај лесни плочи
  • Основа за нанесување на декор кант траката
  • Непречена машинска обработка
  • Чување на ресурсите, еколошки производ
  • Енормно намалување на тежината, со тоа потенција за заштеда во облата транспорт/логистика

Downloads

Downloads

Печати