РАУКАНТЕКС флоор

Опис

Флексибилно уредување на работни места

Флексибилноста во уредувањето на работни места е се побарана. Мора да бидат интегрирани комуникациски водови и водови за снабдување со електрична енергија за современите средства за комуникација. Притоа системите за дупли подови нудат брза и варијабилна инсталација. Со РАУКАНТЕКС флоор, кантови за системски подни плочи РЕХАУ ги исполнува сите критериуми кои се поставени за системи за подови

Овде припаѓаат и задушена крутост, тешка запалливост и зголемена кршливост

Предности

Предности

  • Задушена крутост
  • Тешка запаливост
  • Проводливост (104 / 105)
  • Зголемена кршливост(специјална рецептура за плочи од минерал (анхидрид)). Кантот не се извлекува при преработата од плочата

Downloads

Downloads

Печати