Поврзувања на дизајни

Дизајнот поврзува

Љубовта кон деталите и единствената оптика се важни аспекти во гранката мебел и во уредувањето на просторот. Материјалите и површините треба да бидат усогласени во оптика и хаптика како и поединечните компоненти да бидат перфектно усогласени едни со други. За РЕХАУ , како понудувач на системи, во фокусот на вниманието се застапени точно овие аспекти. Компонентите не мора повеќе да се усогласуваат едни со други – со поврзувањето на дизајнот во РЕХАУ добивате се од едно место.

Печати