Спој на колекции

Опис

Од плочи и ламинати до соодветен спој

Со РЕХАУ спојот на колекции добивате сигурни и издржани предлози за комбинации на РАУКАНТЕКС кант траките од ЕКСПРЕС КОЛЕКЦИЈАТА со соодветните плочи и ламинати од одредени произведувачи.

Брзо и едноставно под www.rehau.com/collection го добивате комплетниот спој на ЕКСПРЕС КОЛЕКЦИЈАТА со над 10.000 плочи/ламинати

Печати