Ласерска технологија

Опис

Ласерско заварување

Со примена на технологија на ласерското заварување се добива перфектно спојување на кантот и плочата без примена на лепак.

Полимерната кант трака е двослојна. задниот слој се состои од специјален полимер, усогласе со основната боја на кант траката.

За заварување на кантот и плочата вообичаениот материјал за лемење се заменува со високоефикасен ласер или плазама агрегат.

Течниот полимер се зацврстува со носечката плоча.

Резултат:настанува траен, оптички и функционален спој помеѓу кантот и плочата без фуга.

Предности

Предности

Квалитет:

  • Зголемена постојаност на топлина и отпорност на влага со функционалната нула фуга

Дизајн:

  • Перфектна оптика
  • Без нечистотии на фугата
  • Оптички спој без фуга

Обработка:

  • Чиста работа без примена на лепак, средства за чистење и разделување
  • Намалена потреба од одржување
  • Зголемена сигурност на процеси
  • Отпаѓа лепакот

Спектар на услуги

Спектар на услуги

Достапни се следниве делумни колекции:

  • Бејзик колекција во АБС материјал
  • Премиум селекциј

Најмалите количини се однесуваат на картон со повеќе ролни. дебелината на кант траката не содржи функционален слој.При подесување на машината внимавајте дебелината на кант траката да се зголеми за 0,2 mm.

Печати