Кант траки со оптика на стакло

Опис

РАУКАНТЕКС вижнс - стакло од ролна

Со РАУКАНТЕКС вижнс РЕХАУ го комбинира уникатниот изглед од вистинско стакло со позитивните својства на полимерните материјали. Поставувањето на фасе (коса површина) овозможува да дојде до израз изгледот на вистинско стакло и да се постигне прекршување на светлото кое е типична за стаклото. Во комбинација со плочи и ламинати доаѓа до израз изгледот на вистинска стаклена плоча.

Предности

Предности

  • Изглед на вистинско стакло, а притоа нескршливи и полесни
  • Ефект на длабочина и без ефект на рамки
  • При фасе во комбинација со боење на материјалот во нијанса на стакло светлото се прекршува исто како кај вистинско стакло
  • Ист дизајн или примена како контраст-трака
  • Варијанти на бои богати со фацети усогласени со модерните плочи и ламинат

Варијанти

Варијанти

РАУКАНТЕКС вижнс

Со РАУКАНТЕКС вижнс се добива изглед и ефект на вистинско стакло со специјални техники на преработка

Материјал: PMMA

РАУКАНТЕКС вижнс класа дизајн V-Nut

Горниот дел на оваа кант-трака е во боја на стакло, а во долниот дел се користи ефект на оплеменет челик и алуминиум. Во комбинација со површина со иста боја се создава впечаток за стаклена плоча која лежи на метален држач.

Материјал: PMMA

Можности на примена

Можности на примена

Маси и шанкови, работни плочи, корпуси, столици како и апликации за ормари.

Печати