Прибор

Опис

Опис

  • Кукаста рачка (128 mm сребрена боја и 192 mm сребрена боја)
  • Дистанцер за монтажа на рачките – сигурна прицврстување на кукастите рачки
  • Рачка школка  (бела-алуминиум 150 mm)
  • Цилиндар брава за зклучување од десна страна 
  • Цилиндар брава за заклучување од лева страна и розетна: се применува кај десни лајсни за рачки, затворање на брави на лево, розетна за покривање на избушени отвори
  • Лепак за сите системи, 50 m ролна

  • Изолациска лента за металик лајн 25 во вертикална изведба со C3-механика за намотување

Печати