Ролетни за ормари

REHAU RAUVOLET

Интелегентни решенија

Сали во канцеларијата, кујната или во домот: Ролетните за ормари воодушевуваат со својот дизајн и едноставното ракување. Со програмската линија РАУВОЛЕТ РЕХАУ нуди соодветни решенија за ролетните за ормари. За метални и дрвени ормари, во транспарентна или во боја изведба како и површинско печатење се поаѓа од барањата и желбите на нашите муштерии.

Печати