Системи на пластични ролетни

Опис

РАУВОЛЕТ

Со РАУВОЛЕТ програмата РЕХАУ нуди висококвалитетни системи на ролетни, кои ги потенцираат дизајнот и оптиката на мебелот. Истовремено добивате оптимална површина и простор според DIN 4543.

Специјалната техника на поврзување ги оптимира карактеристиките на движење и овозможува најмали радиуси. Тоа значи:потреба од мал простор со висок комфор.

За да се спроведат индивидуалните барања за системите на ормари, РЕХАУ нуди техничка подршка при конструкција, дизајн и проектирање па се до избор на вистинскиот систем.

Предности

Предности

 • Алтернтива на материјали ПВЦ или ПП
 • Комплетен систем со рачки, капаци и водилки
 • Системски компоненти и прибор меѓусебно усогласени
 • Подобен за 5 висини на регистратори
 • За хоризонтална и вертикална примена
 • РЕХАУ оптимирана технологија на елементи
 • Со флексибилни варијанти подобен за секој тип на ормар
 • Се испорачуваат во повеќе должини или како фабрички вградени сетови

Дизајн

Дизајн

Во поглед на дизајн имате избор на многубројни можности:

 • Универзални бои според РАЛ
 • Широка палета на декори во спој со дизајн со РАУКАНТЕКС колекцијата
 • Актуални металик ефекти
 • Индивидуални барања на муштериите за декори/бои
 • Различни структури на површини
 • Транслуцентни материјали

Испорака

Испорака

8 mm- ролетни:
За примена на ормари на шанк до 3 висини на регистратори и за вертикална примена

 • РАУВОЛЕТ Е23 – Класичар кај дрвените ормари до 15 mm со оптика на јадро
 • РАУВОЛЕТ Е6 – со покриен оков подобен за видливи радиуси
 • РАУВОЛЕТ Е 9 - површинска оптика со ширина на профили 26 mm
 • РАУВОЛЕТ Е10 со оптика на пила
 • РАУВОЛЕТ Е11 Поединечни прачки за хомогено претставување

12 mm- ролетни:
За хоризонтална примена подобен за до 5 висини на регистратори.

 • РАУВОЛЕТ Е4 - со 15 mm оптика на јадро
 • РАУВОЛЕТ Е5 при сечење на задниот дел може да се примени за 8 mm водилки
 • РАУВОЛЕТ Е7 - со покриен оков подобен за видливи радиуси
 • РАУВОЛЕТ Е8 со 15 mm оптика на јадро
 • РАУВОЛЕТ СЕ4 со 15 mm оптика на круг
 • РАУВОЛЕТ СЕ16 Класичар во металните ормари со 30 mm оптика на круг
 • РАУВОЛЕТ СЕ22 - со 27 mm оптика, достапен и во транслуцентна варијанта и материјал полипропилен
 • РАУВОЛЕТ СЕ25 со оптика на пила
 • РАУВОЛЕТ СЕ26 површинска оптика со ширина на профили 26 mm и оптимирано претставување

Прибор

Прибор

На располагање се голем број на рачки, капаци и водилки


Но можни се и индивидуални решенија за муштериите. За подршка обратете се кај Вашето контакт – лице во РЕХАУ.

Печати