РЕЛАЦО

Опис

РЕЛАЦО

Со системот за тераси РЕЛАЦО од РЕХАУ можете да го дизајнирате вашиот личен простор онака како што сакате. Дали современо или елегантно - РЕЛАЦО е совршен израз на индивидуалноста и животниот стил.
Системот за тераси воодушевува не само со софистицираниот изглед туку и со можноста
за
„ пријатно газење со боса нога по површината“.

Терасата подлежи под постојани временски разлики. Дождовите и влажноста ги оштетуваат деловите од дрво, а сончевите зраци влијаат на стабилноста на бојата.

Веќе само по неколку месеци се нарушуваат дизајнот и функционирањето на патосите на терасите – односно доаѓа до проширување или кршење на патосот и избледување на бојата.

За да се избегне ова, РЕХАУ го обработил материјалот ВПЦ (Wood-Polymer-Composites) со цел да развие нова еколошка Hightech рецептура РАУ – ВООД, која му овозможува на системот на тераса исклучителна постојаност и долготрајност.

Предности

Предности

Дизајн и боја

Шесте нијанси и двете површини овозможуваат максимална слобода на обликување

Одличен квалитет

Иновативниот High-Tech-материјал РАУ - ВООД долговечен и лесен за обработка.

Постојаност

Еколошки издржливо решение, ја задржува формата и бојата, без да се инвестира многу време во одржување и нега

Онлајн-конфигуратор

Проектирајте ја Вашата тераса со Онлајн-конфигураторот: Совети за обликување, пресметка на количината итн. го олеснуваат проектирањето значително

Компетентна подршка

Комплетни информации како клипови и упатство за монтажа

Едноставна монтажа

Обмислен систем, кој што овозможува брза и едноставна монтажа.

Печати