Техника на заптивање

Опис

РЕХАУ техника на заптивање – Уметност

Секој висококвалитетн систем за мебел поседува адекватен дихтунг во својата програма. Во денешно време од дихтунгот се очекува многу, односно не само да ја врши функцијата на заптивање. РЕХАУ профилите за заптивање ги исполнуваат овие критериуми и повеќе од очекуваното.


Заптивките мора да ги исполнуваат следниве барања: Изедначување на толеранциите, заштита од влажност, пареа и прашина, како и звучна изолација.За исполнување на овие барања, треба да се поседуваат следниве карактеристики за квалитет:

  • Висока еластичност
  • Одлична способност за враќање во првобитната состојба
  • Долготрајност

Варијанти

Варијанти

РЕХАУ профилите за заптивање се достапни во различни форми и материјали и се усогласени со најразличните барања:

  • Празни комори или преклопни дихтунзи
  • РАУ ПВЦ, РАУ ПП /-СРТ, РАУ СИК или РАУ ПУР
Печати