Технички профили

Опис

Опис

Техничките профили на РЕХАУ овозможуваат функција и дизајн за секаква примена:

  • Водилки
  • Рачки
  • Покривни профили
  • Носечки системи
  • Профили за системски работни места и разделни ѕидови
  • Специјални намени
Печати