Сименс

Сименс

  • 600 работни места
  • Вкупна површина: 15.000 m² EG-кат, 5.000 m² подземна гаража
  • Готова изработка: Октомври 2009
  • Изработка на мебел - фирма Кониг + Ноират
  • Положбата на работните маси ја претставува работата во групи.

Вграден РЕХАУ производ:
РАУВОЛЕТ акусти лајн

МестоОфенбах, Германија
Вид на проектДеловен објект
АрхитектГраф & Граф, Монтабаур
Година2009
РАУВОЛЕТ акустик-лајн
Печати