Водоснабување и канализација на отпадни води

Довод на вода за пиење

Довод на вода за пиење со највисоки стандарди за хигиена и сигурност, сеедно каде.

Одвод на отпадна вода

Долговечен канализациски систем со висок терет АВАДУКТ ПП со највисоки стандарди

Техника на прочистителни станици

РЕХАУ системи во градбата на прочистителни станици за прочистување и подготовка на отпадна вода.

Искористување на дождовница

Доследно искористување на дождовница благодарение на РАУСИКО од РЕХАУ.

Санирање на цевки

Доследно санирање на цевки со помош на испраксираниот У-лајнер до РЕХАУ.

За највредната материја на иднината: системи за управување со води

Кај природниот циклус на водата ниту една капка не е залудно потрошена. Овој совршен систем е пример за РЕХАУ и за неговиот одржлив менаџмент на вода, кој во сиромашните региони со вода ги обезбедува суштинските ресурси за идните генерации и им помага на регионите во светот со повисок степен на влажност, да ги исполнуваат и да бидат свесни за сѐ построгите барања за заштита на животната средина и заштедувањето на трошоци. Решенијата го опфаќаат целиот хидролошки циклус од снабдување со вода за пиење, преку стопанисување со атмосферска вода па сѐ до канализација и третман на отпадни води. Полимерните материјали гарантираат непропустливост и безбедност дури до 100 години.

Печати