Водоснабдување

4.500 Meter Trinkwasserrohr auf spezieller Großtrommel

4.500 Meter Trinkwasserrohr auf spezieller Großtrommel

Grabenlose Verlegung von 9 km Trinkwasserleitung im Wattenmeer

Grabenlose Verlegung von 9 km Trinkwasserleitung im Wattenmeer

 RAUPROTECT PE-RC Trinkwasserrohr

RAUPROTECT PE-RC Trinkwasserrohr

Verlegeleistung: 1.200 Meter pro Stunde

Verlegeleistung: 1.200 Meter pro Stunde

Trinkwasserversorgung Neuwerk - kleinste Nordseeinsel Deutschlands

Trinkwasserversorgung Neuwerk - kleinste Nordseeinsel Deutschlands

РЕХАУ системите за снабдување со вода за пиење ги исполнуваат највисоките критериуми за безбедност, сигурност и економичност. Како цевководи за положување во земја, системите на цевки под притисок од RAU-PE и RAU-PE-Xa се погодни како за традиционалното положување со копање, така и за начините на положување без копање, како на пр. положување во земја со помош на плугови, со помош на фрезер, дупчалка, земјена ракета, relining. Заради посебните особини на матријалите RAU-PE и RAU-PE-Xa, овие цевки можат да се положуваат и на проблематични терени, како што се на пример области со стрмно земјиште.

Печати