РАУПРОТЕКТ PЕ 100 – RC цевка за вода за пиење

Опис

Опис

РАУПРОТЕКТ од PЕ 100 – RC е цевка под притисок со полн ѕид отпорна на товар на одредена точка изработена од висококвалитетен матријал PЕ 100 – RC (отпорен на пукнатини), одобрена по основа на PAS 1075. РАУПРОТЕКТ од PЕ 100 – RC располага и со траен испис направен со ласер вклучително баркод за следивост согласно ISO 12176-4 за целосно следење. Со тоа во секое време може да се следи секој метар положена РАУПРОТЕКТ цевка од PЕ 100 – RC вклучително и заварените спојки.

 • Поврзување со помош на комерцијалните фитинзи за стегање, заштрафување, заварувачи со променлива топлина
 • Монтажа на спојките според општо важечки технички директиви, како и според упатствата дадени од производителот.
 • Челно заварувањ и заварување со променлива топлина во согласност со Директива DVS 2207-1, Прилог 1

Предности

Предности

 • Совршено погоден за модерните техники на полегнување како на пр. хоризонтално бушење, положување во земја со плугови, положување во земја со фрезер, техника со земјена ракета
 • Нема настанување на пукнатите кај точките под товар
 • Погодни за сите класи на почва
 • Можат да се положат без огромни трошоци за замена на почва; отпаѓа набавката на матријал за заптивање и депонирање на вишокот од извадената земја.
 • РЕХАУ квалитетен систем вкл. трајна ознака на баркод
 • Комплетно следење на секој положен метар на цевката
 • Користење на баркодот за следење во рамките на модерните системи за менаџмент на лагер кај Supply Chain Managment
 • По желба може да се добие 10 годишна гаранција за сите вградени РАУПРОТЕКТ цевки од PЕ 100 – RC (Германија)

Испорака

Испорака

 • Димензии од d63 до d 400 СДР 11, дo 12,5 бари работен притисок
 • Димензии од d63 до d 400 СДР 17, до 7,8 бари работен притисок
 • Стандардна димензија во 12 м цевки. 100м котури
 • На барање се испорачуваат вонстандардни должини и пакување во макари

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати