PЕ 100 цевки за вода за пиење

Опис

Цевки за вода за пиење од PЕ 100: Со децении успешна примена
Цевки за вода за пиење од PE 100: Со децении успешна примена

Опис

Цевките за вода за пиење од PE 100 физиолошки и токсиколошки безбедни во согласност со KTW- препораките и се погодни за транспортирање на вода за пиење.
Во јавното водоснабдување дозволени се само цевки со притисок SDR 11 од PE 100, односно SDR 17.

  • Поврзување со помош на комерцијалните фитинзи за стегање, заштрафување, односно, заварувачи со променлива топлина
  • Монтажа на спојките според општо важечки технички директиви, како и според упатствата дадени од производителот.
  • Челно заварување и заварување со променлива топлина во согласност со Директива DVS 2207-1

Предности

Цевки за вода за пиење од PЕ 100: Со децении успешна примена
Цевки за вода за пиење од PE 100: Со децении успешна примена

Предности

  • Заради нивната голема флексибилност и можноста за испорака во големи должини на цевките во вид на котури или макари, цевките се навистина добри.
  • Благодарение на нивната голема еластичност цевките се особено погодни за положување на стрмни површини, во кои мора да земе предвид движење на земјиштето.

Испорака

Цевки за вода за пиење од PЕ 100: Со децении успешна примена
Цевки за вода за пиење од PE 100: Со децении успешна примена

Испорака

  • По барање може да се испорачаат вонстандардни должини и пакување во макари

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати