Одводнување

Еден од најважните делови за целосно управување со водите е сигурна канализација. За да се избегне загадување на подземните води со отпадна вода и истовремен наплив на подземна вода во канализација, неопходно се потребни заптивачки, сигурни канализациски мрежи. Тоа значи дека современите канализациски мрежи мора да ги исполнуваат не само највисоките барања, туку да бидат и долготрајни. Канализациското решение на РЕХАУ од високо квалитетен, неполнет материјал полипропилен, Ви нуди максимална сигурност.

Печати