Одводнување под притисок

Одводнување под притисок

Пред сeво рурални области каде што една гравитациска канализација по правило е поврзана со високи трошоци, како алтернатива се нуди одвод под притисок со помали трошоци. Со користење на РЕХАУ системи за одвод под притисок се достигнуваат значителни заштеди на трошоци поврзано со високо ниво на сигурност.

Печати