Стопанисување со атмосферска вода

Стопанисување со дождовни води

Зачувување на ресурси – одржливи и ефективни решенија за стопанисување со атмосферски води

Во современото стопанисување со атмосферски води, сѐ поголемо значение добива еколошкиот и економичниот однос кон водните ресурси. Покрај зачувувањето на резервите на подземните води, се става акцент и на растоварување на канализациските системи, а со тоа и делотворен удел на заштита од поплави. Економски аспекти како даноци за тврда градба или законските одредби како во новиот закон за водни ресурси се дополнителни критериуми кои поттикнуваат на размислување за односот кон атмосферската вода.
За стопанисување со атмосферски води РЕХАУ нуди современи, оптимално прилагодени системски решенија, за да најдат примена и во иднина заедно со зголемените барања.

Печати