РАУБИОКСОН Воздушен систем

Опис

Опис

РЕХАУ нуди комплетни воздушни системи за новоградби и за санирање. Како сервис се врши и изведба и проектирање на покриеност. Со тоа се обезбедува енергетски ефикасно работење.

Воздушни системи:

 • РАУБИОКСОН ПЛУС на четирирабни-нерѓосувачки челични цевки
 • РАУБИОКСОН ДУО ПЛУС на кружни цевки од нерѓосувачки челик и PVC-U
 • РАУБИОКСОН воздушни дискови на кружни цевки од нерѓосувачки челик и PVC-U

Предности

Предности

 • Комплетен систем на едно место
 • Брза и едноставна монтажа на РАУБИОКСОН цевен дифузер и воздушен диск на распределувачот за воздух
 • Безбедна и едноставна монтажа на распределувачот за воздух во базенот
 • Долготрајност
 • Нерѓосувачки материјали
 • Долготрајни и цврсти мембрани
 • Сите предности на РАУБИОКСОН цевен дифузер и воздушен диск

Можности на примена

Можности на примена

Воздушните системи се користат во делот на биолошко пречистување во станици за третман на отпадни води со цел довод на кислород за микроорганизмите.

Комунални пречистителни станици

Индустриски пречистителни станици

 • Петрохемиска индустрија
 • Челична индустрија
 • Преработка на кожа
 • Производство на хартија
 • Текстилна преработка
 • Прехранбена индустрија
 • Млечна индустрија
 • Индустрија за пијалоци
 • Фармацевтска индустрија
 • Печатарска индустрија
 • Дренажа на вода од депонии

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати