РАУБИОКСОН Воздушна чинија

Опис

Опис

Воздушниот диск систем РАУБИОКСОН е развиен специјално за довод на воздух со фин млаз во мешавината од отпадна вода и живиот талог во биолошките нивоа на пречистување и третман.

Соодветно е за користење и при континуирано и при наизменично работење. На тој начин е прилагодено за користење не само за комуналните пречистителни станици туку и за специјалните потреби и барања за индустриските отпадни води.


Воздушните дискови РАУБИОКСОН се состојат всушност од една потпорна цевка и прстен држач од полипропилен како и од воздушна мембрана од силиконски еластомер.

Оваа мембрана е високо еластична, не се кине и не се стврднува.

Предности

Предности

 • Брза и едноставна монтажа
 • Долготрајност
  • Отпорно на невреме и на озон
  • Отпорно на стареење
  • Цврсто на кинење
 • Нема стврднување/кршење
 • Се создава малку слој
 • Мал пораст на губење притисок и со тоа заштеда на трошоци за енергија
 • Добар внес на кислород
 • Соодветен за наизменично работење
 • Соодветен за високи температури на воздушен притисок
 • Соодветен за индустриски отпадни води
 • Се користи и при потешки услови на проток
 • Мали трошоци на амортизација заради долготрајно користење
 • Ниски трошоци за санирање
 • Мал обем на одржување

Можности на примена

Можности на примена

Воздушните системи се користат во делот на биолошко пречистување во станици за третман на отпадни води со цел довод на кислород за микроорганизмите.

Комунални пречистителни станици

Индустриски пречистителни станици

 • Петрохемиска индустрија
 • Челична индустрија
 • Преработка на кожа
 • Производство на хартија
 • Текстилна преработка
 • Прехранбена индустрија
 • Млечна индустрија
 • Индустрија за пијалоци
 • Фармацевтска индустрија
 • Печатарска индустрија
 • Дренажа на вода од депонии

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати