Изградба на сообраќајници

Долгорочна подршка на многу патишта: изградба на сообраќајници

За да можат сообраќајните патишта со децении да му одолеваат на влијанието на елементите на природата и на екстремните температури, потребна им е најдобрата можна поддршка. РЕХАУ нуди специфични системи за најразлични задачи. Индивидуално прилагодени системи за истек спречуваат штети од воден нанос и гарантираат долгорочна стабилност. Решенијата за дренажа нудат комплетни системи за одводнување на градежно тло, кај големи површини, во изградбата на патишта или во земјоделството. Со геосинтетиците,РЕХАУ нуди геосинтетички материјали, георешетки и композитни материјали од синтетички влакна со цел да двојат, филтрираат или стабилизираат во градежништвото. Важни сообраќајни површини како што се пристап на Брза Помош, платформи перони, мостови или влезни патишта, може ефикасно да бидат ослободени од снег и мраз со системите за геотермално загревање на отворени површини.

Топ производи

РАУДРИЛ рејл ПП дренажна цевка

РАУДРИЛ рејл ПП цевките можат да се вградат директно во зоната на оптоварување на шинските елементи. Системот ги ...
Печати