РАУТЕРА геокомпозит

Опис

Композитни материјали РАУТЕРА® како појачувачи со функција на филтер и разделувач

РАУТЕРА® ја подобрува носивоста, а делотворноста ја добива од слоевите за заштита од мраз.

Геокомпозитниот матријал РАУТЕРА® е составен од алкално постојана, отпорна на притисок ПП-ткаенина и од механички изработен ПП- геотекстил
РАУТЕРА® ја поврзува докажаната карактеристика на РЕХАУ- ткаенината со функцијата на разделувач, филтер и дренажа на РАУМАТ- геотекстилот.

РАУТЕРА® одржува многу добар однос на сила и растегливост и е отпорен на сите природни микроорганизми и хемикалии кои се наоѓаат во земјата.

Предности

Предности

Предностите на РАУТЕРА во изградба на сообраќајници, насипи и депонии накратко:

 • Рамномерно израмнување преку ефектот на распределување на товарот
 • Рамномерно зголемување на постојната носивост
 • Заштеда на материјал за носечки слоеви
 • Поголема сигурност од распукување на земјата
 • Спречува мешање на материјалот за носечките слоеви со финозрнестата подлога
 • Спречува влегување на мали делчиња во слојот за заштита од замрзнување (ефект на пумпа)
 • Спречува слегнување на материјалот од насипот во земјата
 • Го намалува притисокот на водата
 • Го забрзува зацврстувањето на подлогата
 • Помало време за изградба, заради побрзото насипување
 • Нема потреба да се замени земјата што е многу скапа инвестиција
 • Заштеда на ресурсите и намалување на трошоците за
 • транспорт
 • Намалување на трошоците за градба
 • Го заштитува минералниот слој од пресекување
 • Го спречува мешањето на минералниот непропустлив слој со слојот за израмнување
 • Не влијае на животната средина и не гние

Ипорака

Ипорака

Програма за испорака:

 • РАУТЕРА ПП 45/45 со 45 kN/m максимална затегнувачка цврстина во должина и попреку
 • РАУТЕРА ПП 75/75 со 75 kN/m максимална затегнувачка цврстина во должина и попреку
 • Димензии на ролните: 5,20 m x 50 m

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати