ТЕРАМ термички обработен геотекстил

Опис

ТЕРАМ - Термички обработен геотекстил за филтерски и разделен слој

ТЕРАМ овозможува филтерската стабилност на длабински дренажи и спречува мешање на земјените слоеви.

ТЕРАМ геотекстилот е термички зајакнат материјал од ПП/ПЕ-влакна.

ТЕРАМ геотекстилите се карактеризираат со висока цврстина на напрегање при мало истегнување.

Ова, покрај разделната и филтерската функција, создава и една минимална стабилизација на тлото.

Врз основа на минималната дебелина на геотекстилот, ролните се компактни и лесни за ракување.

Предности

Предности

ТЕРАМ геотекстилите располагаат со редица предности како разделен слој под насипите кај градежната изведба на улици, како и филтерски елемент кај системи за одводнување при изградба на железнички пруги:

 • Заменуваат скапи и комплицирани минерални филтерски слоеви
 • Овозможуваат слив на вода до системот за поринување без никакви загуби
 • Спречуваат затнување на слоевите за поринување со кал
 • Спречуваат мешање на големозрнестиот ископ на мека подлога
 • Овозможуваат одредено влијание за стабилизирање заради својата висока крутост на истегнување
 • Овозможуваат заштеда на насипен материјал за изградба на улици и несврзани стопанствени патишта
 • Еколошки се неутрални и не скапуваат
 • Лесно се инсталираат и при влажни услови (нема ефект на вшмукување)
 • Лесно се сечат на ролната (со пила)

Испорака

Испорака

Испорака

 • Геотекстил од бели примарни-континуирачки влакна
 • Тежина на површина: 90 - 335 g/m²
 • Широчини: 1,12 m, 1,50 m, 2,25 m и 4,50 m
 • Класи на цврстина на геотекстилот : 1 - 5
 • Истегнување: 25 - 30 %

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати