РАУДРИЛ рејл ПП дренажна цевка

Опис

РАУДРИЛ рејл ПП дренажна цевка
РАУДРИЛ рејл ПП дренажна цевка - цевки кои наоѓаат примена во градење на тунели и шини

Дренажна цевка при градба на шини и тунели

РАУДРИЛ Рејл ПП се дренажни цевки со полн ѕид во согласност со DIN4262-1, тип R3, за примена кај комплексни дренажи. Цевките можат да се вградат директно во зоната на оптоварување на шинските елементи, а во согласност со статичките барања на располагање стојат решенија со SN8, SN 16 или други цврстини на ѕидовите. За РАУДРИЛ Рејл ПП СН 16 има EBA-овластување за вградување во внатрешна зона на притисок.

Карактеристики:

 • Димензии DN 160, 200, 250, 315 и 400
 • Должина на вградување: 5 m
 • Изглед на шлицот: Дренажна цевка LP ( шлиц од околу 220 °), дренажна и транспортна цевка MP (шлиц од околу 116 °, поврзување на муфот со заптивачкиот прстен без пропуштање на вода), целосно дренажна цевка TP (шлиц низ целиот напречен пресек на цевката), транспортна цевка UP (без шлицови, непропушта вода со заптивачки прстен, за транспорт на процедна вода)
 • Стандардна ширина на шлицот 5 mm, површина за влез на водата ≥ 100 cm²/m
 • Боја: сина
 • Цврстина на прстенот во согласност со EN ISO 9969 > 8 kN/m² = SN 8.
 • Може да се испорача и со SN 16, за примена во внатрешна зона на оптоварување од железнички сообраќај UIC 71. Овде е потребна испитана статика
 • Добро испитани од страна на акредитираниот институт за испитување
 • Компатибилни со Авадукт ПП, односно КГ цевките и фитинзите

Предности

РАУДРИЛ рејл ПП дренажна цевка
РАУДРИЛ рејл ПП дренажна цевка - цевки кои наоѓаат примена во градење на тунели и шини

Предности

Системот на цевки кои поднесуваат големи оптоварувања од неуништлив полипропилен ПП-ХМ во согласност со DIN EN 1852 нуди предности на сите нивоа - со сигурност за најстрогите барања:

 • Можат да се вградуваат под оптоварување од железнички сообраќај UIC71 и при големи статички и динамички оптоварувања
 • Има EBA-одобрување за SN16, а можно е и вградување во внатрешната зона на товар без ZIE
 • Докажана способност за испирање под висок притисок до 340 бари
 • Исклучителни хидраулични карактеристики заради мазната внатрешна површина на цевките и малата толеранција кај муфовите. Можно е полегнување со мал наклон
 • Мало потопување со РАУСИСТО рецептурата при SN 8
 • Стандардниот шлиц од 5 mm спречува создавање на капиларна вода и делува против потопувањето
 • Не се чувствителни на оптоварување на одредени точки, при што нема стеснување на дијаметарот на зрното на материјалот за исполна
 • Голема отпорност на удари при паѓање
 • Брзо вградување со должини на вградување од 5 m и претходно монтирани муфови
 • Сигурност на полегнувањето преку означување на разделот
 • Гарантирана долготрајност на материјалот, бидејќи изработката се врши без додавање на материјали за исполна или рециклати
 • Во согласност со директивата за тунели во Австрија и Швајцарија

Испорака

РАУДРИЛ рејл ПП дренажна цевка
РАУДРИЛ рејл ПП дренажна цевка - цевки кои наоѓаат примена во градење на тунели и шини

Испорака

 • Дрeнажна цевка, дренажна и транспортна цевка (до 110), целосно дренажна цевка (шлицана по цел обем) со шлиц од 5мм-како и транспортна цевка (без шлицеви)
 • Интегрирана програма на фитинзи (види Програма АВАДУКТ ПП)
 • Рејл програма на шахти од ПП, DN 400 и 500 (види Програма РАУДРИЛ Рејл шахта)
 • Шахта DN 1000 (види програма АВАШАХТ ПП DN 1000)
 • РАУРЕКО Контролна шахта DN 625 (види Програма РАУРЕКО Контролна шахта DN 625)

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати