Греење на железнички свртници & перони

Опис

Греење на железнички свртници – сообраќајна безбедност за патници и редовен возен ред на железниците

Системот со помош на CO2неутрални топлински извори и со користење на топлински пумпи, ги заштитува од замрзнување и од снежни наноси железничките свртници и платформи. Техниката за регулирање се определува според оперативните потреби и регулативи и може да се управува со развиениот сопствен софтвер.

Во областа на загревање на железничките свртници РЕХАУ соработува со претпријатието TripleS GmbH, со што, за исполнување на Вашите задачи, на Ваша страна стојат два стручни и искусни партнери.

Предности

Предности

 • Нема пречки во возниот ред во зимскиот период
 • Намалување на опасност од незгоди на платформи перони
 • Намалување на оперативни трошоци
 • Значително намалени CO2-емисии
 • Отпаѓа користење сол, односно значително се намалува
 • Нема трошоци и нема персонал за прскање и чистење снег
 • Спречува загадување на животна средина и штети од прскање сол

Компоненти на системот

Компоненти на системот

 • Топлоизменувач на шини
 • Цевен колектор
 • Геотермални топлински извори, односно складирање топлина
 • Топлинска пумпа со управувачка техника

Referenzen

Referenzen

Deutschland, Deutsche Bahn AG:

ALLGÄU
5 Weichenheizungsanlagen mit 15 Weichen: Wärmequellenerschließung über das Grundwasser in den Bahnhöfen Langenwang, Fischen und Altstätten

BOBENHEIM
1 Weichenheizungsanlage mit 3 Weichen

HOLZMINDEN
1 Weichenheizungsanlage mit 2 Weichen

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати