Системи за одводнување и дренажа

Системи за одводнување и дренажа

Под поимот дренажа се подразбираат сите мерки, кои го овозможуваат и олеснуваат истекувањето на водата. РЕХАУ покрај цевките за дренажа РАУДРЕН Г изработени од ПВЦ и шахтата за дренажа ПП ДН 315, ви нуди и комплетен систем за одводнување на почвата со цел градење на куќи за едно или повеќе семејства, како и на индустриски објекти. Исто така во рамките на РЕХАУ програмата за дренажа ви стојат на располагање и решенија за дренажа на површината на спортските терени и паркинзите, дренажа при изградба на патишта и дренажа кај земјоделството.

Печати