РЕИНСПОТ Улична дренажа

Опис

РЕИНСПОТ улична дренажа
РЕИНСПОТ улична дренажа

РЕИНСПОТ улична дренажа поставува нови стандарди во областа на оптовареност, заптивање и флексибилност

Се сретнува на секоја улица, на секое паркиралиште или на други тврди површини: улични дренажи и истеци. Без нив не би бил можен контролираниот одвод на атмосферска вода што се собира на тие површини.
Со постојано зголеменото оптоварување на сообраќајот и на уличните дренажи, се поставуваат се повисоки барања на системи и материјал. РЕХАУ РЕИНСПОТ е полимерно решение за највисоките барања за квалитет и флексибилност.

Предности

РЕИНСПОТ улична дренажа
РЕИНСПОТ улична дренажа

Предности

РЕИНСПОТ поставува нови стандарди во областа на оптоварување, заптивање, едноставно монтирање и флексибилност. Модерни материјали и висока техничка сигурност даваат смирувачко чувство дека системот ќе остане долг период во добра функционалност.

Високо оптоварување преку одвојување на делот на поставувачкиот прстен и телото за одвод, а со тоа пренасочување на настанатите работни товари во околната почва без да биде оптоварено работното тело.

Заптиеност преку едноделно работно тело со заптивен профил

Едноставно за монтажа: малата тежина (2,0 - 3,5 kg/елемент) овозможува рачна монтажа, кратко време на монтажа, цврст и некршлив материјал ПП како и едноставен транспорт и складиштење со палетирање

Флексибилност со модуларна изведба со различни системски компоненти, така што се овозможени различни монтажни длабочини и истеци со и без собирач на талог. Со долготрајниот материјал ПП, овој систем е отпорен на кoндeнзатна сол, корозија и замрзнување.

Испорака

РЕИНСПОТ улична дренажа
РЕИНСПОТ улична дренажа

Испорака

Системот РЕХАУ РЕИНСПОТ го има во две варијанти:

300x500 аголен

500x500 кружен

За двете димензии постојат различни компоненти на располагање:

 • Поставувачки прстен
 • Заптивачки прстен
 • Издолжување без истек
 • Издолжување со истек KG DN160
 • Основно тело без истек
 • Основно тело со истек KG DN 160

Системски компоненти:

 • РЕИНФЛЕКС флексибилна приклучна цевка
 • РАУВИА канализациски композитни цевки
 • АВАДУКТ ХПП систем на канализациски цевки за големо оптоварување
 • АВАДУКТ ПП SN10 РАУСИСТО
 • АВАДУКТ ПП SN10 blue РАУСИСТО

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати