Обновливи енергии

РЕХАУ Обновливи енергии

Обновливи енергии: ефикасни решенија за климатска заштита

Најдобрата енергија е онаа, која не мора да се добие со многу труд и трошок, туку онаа која едноставно е тука – и тоа во неограничени количини. РЕХАУ им на сопствениците на приватни и деловни објекти им овозможува да направат алтернативни извори на енергија за греење и ладење. Постојат повеќе можности за изведба на системи за греење и ладење. Од геотермална и атмосферска топлина или комбинирано истовремено производство на електрична и топлинска енергија со согорување на биогас. 

Со зголемениот недостиг на фосилни горива, се зголемува важноста на енергетски ефикасните градежни концепти. Значителен составен дел е контролирана вентилација на станбените, канцелариските и работните простории. РЕХАУ со антимкробниот АВАДУКТ Термо обезбедува сигурно и хигиенско решение за довод на чист воздух во Вашиот објект. Освен тоа програмата може да се изведе и како топлоизменувач воздух/земја и со тоа да даде целосен придонес кон зголемување на ефикасноста на системот за вентилација. 

Со тоа се исполнуваат законските уредби за новоградби и санирање, и се намалува товарот кон климата и буџетот на клиентот.

Печати