Геотермија

Греење со геотермија

Греење со бесплатен извор на енергија независен од цените на суровини, политички промени и кризи – и истовремено еколошки: тоа е геотермија. Сé повеќе архитекти и проектанти се определиле за оваа топлина. 

Непобитни факти
Фактите за овој еколошки извор на топлина се непобедливи:

  • Изворот е бесплатен, треба само да се искористи.
  • Енергијата ја има секаде
  • Геотермијата има извонреден CO2-биланс.
  • Изворот заштедува 75 %* енергија и никогаш нема да се потроши. * зависно од JAZ 

Енергијата е складирана во земјата
Каде и да се проектираат или градат објекти, изворот на енергија е тука и може да биде приклучен. Изворот е под земјата во почвата со константна температура во длабочина. Така и ќе остане. Се користи Делта помеѓу длабинската и надворешната температура

Од површината или длабочината
Така се добива енергија

Енергија од земјината топлина може да се добие на два ничини: површински или длабински. Кој принцип ќе се користи зависи од условите на почвата, од составот и слоевите во почвата, големина на површината која е на располагање, но и од големината на објектот кој треба да се загрева како и други фактори. Прашањата на оваа тема ќе Ви ги одговорат стручните лица од РЕХАУ во секое време.

New Content Item

New Content Item

New Content Item

Печати