РАУГЕО Пекс А (PE-Xa) green геотермална сонда

Геотермалните сонди по правило се поставуваат на длабочина од 300 м за ефикасно да се искористува константната подземна температура при добивање на енергија.

За максимална безбедност РЕХАУ ја нуди сондата РАУГЕО Пекс А (PE-Xa) green – единствената геотермална сонда од високоотпорен вмрежен полиетилен без заварување на дното на сондата. Со својот робусен надворешен изглед и во комбинација со полнетиот материјал за заптивност на системот се нуди нешто што вообичаените геотермални системи не го нудат.

Предности

 • Систем сонди со максимални сигурносни услови
 • Минимален водотек за најдобар топлински ефект
 • 10 години гаранција*
  * види гарантен лист РАУГЕО PE-Xa, Druck-Nr. 827510

Можности за примена


 • Греење и ладење со една топлинска пумпа
 • Free-cooling (пасивно ладење на станбениот простор)
 • Незамрзнување на отворени површини, на пр. греење мостови или рампи
 • Складирање топлина во почва, на пр. во комбинација со соларна топлина
 • Оптимално за комбинација со површинско греење и ладење или темперирање на бетонско јадро

Програма на испорака

Програмата РАУГЕО покрај геотермални сонди ги опфаќа сите потребни компоненти до приклучок на топлинската пумпа:

 • Дополнителна опрема: тегови за сонда, одржувач на растојание, цевки за водење на сондата
 • Изолациски материјал за полнење
 • Приклучни водови
 • Разделник и разделни шахти
 • Куќен приклучок
 • Етиленгликол
Печати