Довод на воздух

Свеж воздух – проблем? Во минатото едноставно се отвораа прозорците. Денес кај новоградбите и енергетски санираните објекти тоа најчесто веќе не е можно. Од различни причини:

 • Греењето, климатизацијата и вентилацијата претставуваат осетлив компактен систем од енергетска гледна точка. Отворени прозорци веднаш го поместуваат.
 • Безбедноста е важно прашање, особено во високи згради.
 • Во болници или училишта се избегнува бучава.
 • Рачно проветрување е не само поскапо, туку и тешко се контролира.

Принцип на работа


Neues Dokument

1. Кулата го вшмукува надворешниот воздух

Neues Dokument

2. Филтрите чистат од полен и прав

3. АВАДУКТ Термо цевката спречува создавање на мувла
Neues Dokument

4. Прибор за влез во куќата
Neues Dokument

5. Пресек кој спречува непријатни мириси

Програма на испорака

Како понудувач на системски решенија РЕХАУ испорачува компоненти од едно место

Нестанбена зграда:

 • Всисувачки единици и филтерски компоненти (до DN 630)
 • Всисувачки единици до DN/ID 1200
 • Антибактериски цевни системи до DN/ID 1200
 • Димензии >DN/ID 1200 на барање
 • Профили делови за сите димензии
 • Предконфекциониран носач на разделник од DN/ID 315 до DN/ID 1000
 • Систем шахта и решенија за дренажа на кондензат
 • Куќен довод за сите димензии
 • Ревизиона шахта DN 1000 со приклучоци DN 400 до DN/ID 700

Станбена зграда:

 • Всисувачки единици и филтерски компоненти (од DN 200)
 • Антибактериски цевни системи (од DN 200)
 • Профили делови (од DN 200)
 • Решенија за дренажа на кондензат (од DN 200)
 • Куќен довод (од DN 200)
Печати