Звучна изолација

Опис

Звучна изолација
Звучна изолација

Го намалува степенот на бучава во објектот и ја зголемува удобноста

Гласните звуци во околината како на пример уличната бучава или бучавата на градилишта – се непријатни и може да предизвикаат дури и штета по здравјето на човекот. Нашите системи за прозорци и врати се прилагодуваат индивидуално на барањата и околината. На тој начин бучавата останува надвор и внатрешниот амбиент е пријатен.

Предности

Звучна изолација
Звучна изолација

Предности

 • Сведување на бучавата на минимум
 • Поголема удобност
 • Можна е изведба на прозорците со стандардни профили – не се потребни посебни решенија
 • Примена на специјално застаклување
 • Звучна заштита до Rw,P = 47 dB

Спектар на услуги

Звучна изолација
Звучна изолација

Спектар на услуги

Прозорски системи:

 • ГЕНЕО до Rw,P= 47 dB
 • ГЕНЕО за пасивни куќи до Rw,P= 47 dB
 • Еуро Дизајн 86 плус до Rw,P= 46 dB
 • Брилант Дизајн до Rw,P= 47 dB
 • Брилант Дизајн МД до Rw,P= 45 dB
 • Еуро Дизајн 70 до Rw,P= 45 dB


Системи за подигачко лизгачки врати:

 • ГЕНЕО до Rw,P= 43 dB
 • Брилант Дизајн до Rw,P= 42 dB

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати