Топлинска изолација

Опис

Ги намалува загубите на енергија, овозможува повисока удобност и ја осигурува вредноста на недвижните

Со оглед на постојаното зголемување на трошоците за греењеи законските регулативи темата за топлинска изолација сè повеќе добива на значење. Енергетски ефикасните прозорци и врати се одлучувачки фактор за редуцирање на загубите на енергија на минимум. Истовремено современите прозорци и врати се сигурна инвестиција наспроти растечките цени на електрична енергија и овозможуваат висока удобност, здрава клима во просторијата и ја осигуруваат долгорочно вредноста на недвижнините.

Со нашите решенија може да проектирате прозорци, врати, балконски врати, влезни врати, подигачко лизгачки врати и фасади со вредности за топлинска изолација.

Предности

Предности

 • Редуцирана потреба од енергија, а со тоа и пониски трошоци за греење и помали испуштања на CO2
 • Исто распределување на температурата во просторијата
 • Мал провев

Спектар на услуги

Спектар на услуги

Прозорски системи:

 • ГЕНЕО до Uf = 0,89 W/m²K
 • ГЕНЕО за пасивни куќи до Uf = 0,79 W/m²K
 • Еуро Дизајн 86 плус до Uf = 1,1 W/m²K
 • Брилант Дизајн до Uf = 1,2 W/m²K
 • Брилант Дизајн МД до Uf = 1,1 W/m²K
 • Еуро Дизајн 70 до Uf = 1,3 W/m²K

Системи за влезни врати:

 • ГЕНЕО до Uf = 0,76 W/m²K
 • Брилант Дизајн до Uf = 1,7 W/m²K
 • Брилант Дизајн за пасивни куќи до Uf = 0,8 W/m²K

Системи за подигачко лизгачки врати:

 • ГЕНЕО до Uf = 1,3 W/m²K
 • Брилант Дизајн до Uf = 1,9 W/m²K

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати