Прозорски системи

РЕХАУ прозорски системи – Разновидни и многубројни

Секој објект има свои индивидуални критериуми: Во нашата палета на производи ќе најдете од „високо енергетски ефикасен“ до „економичен“ прозорски профил кој ќе ги исполни Вашите очекувања за новоградба, реновирање, за куќи, станбени објекти или индустриски објекти.

Со нашите системи сте на вистинската страна!

*Намалување на енергетските загуби на прозорецот со замена на стариот дрвен/пластичен прозорец од 80 те години (Uf = 1,9, Ug = 3,0) со прозорци од ГЕНЕО профили (Uf = 0,86, Ug = 0,5, големина на прозорец 123 x 148 cm)

Печати