Сол-дизајн систем на капаци

Опис

Иновативен систем на капаци за модерен и традициоанлен дизајн

Карактеристики:

 • Длабочина на вградување: 50 mm
 • Покривање крило-рам: 10mm
 • Широчина на покривање на ламела: 35,6 односно 55mm
 • Максимална дебелина на исполна: 28mm
 • Отпорност на ветар EN 1932: Класа 6
 • Исполнети се предусловите за CE-ознака според EN 13659

Прозорските капаци нудат широк спектар на мoжности на примена: посебно истакнување на куќата, заштита од љубопитни погледи од соседите, заштита од сонце и за регулирање на климата во просторијата. Иновативните прозорски капаци од РЕХАУ профили оптички се хармонизираат со секоја архитектура преку својата многустрана форма и боја.

Системот е подобен за сите прозорски отвори. Високиот квалитет на капаците од РЕХАУ СОЛ-Дизајн е потврдена со екстерни испитувања во институтот ИФТ Розенхајм.

Предности

Предности

 • Долг век, едноставна нега и лесно користење
 • Висока стабилност и постојаност на топлина преку големи армирани пресеци во крилата и пречката
 • Рационална и економична обработка со претходно изработена армирана комби-ламела
 • Комби-ламела со специјална форма за непропустливост на светлина
 • Овозможува оптика на дрвени капаци кај крило 72 или крило 90
 • Механички поврзаните капаци се изработуваат без машини за заварување и машини за чистење

Дизајн

Дизајн

 • Голем избор на форми со декор-фолии
 • Различни форми (правоаголни капаци, коси капаци, сегментни капаци, полукружни капаци итн)
 • Капаци со или без преклоп

Можности на примена

Можности на примена

 • Можни се форми со вртење или лизгачки
 • Специјални форми (коси, сегментни, полукружни капаци)
 • Изложбени капаци
 • Со цврсти подвижни ламели и полнети со греда

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати