Техника на лепење

Опис

Техниката на лепење на РЕХАУ отвара нови димензии

Современата архитектура е отворена и креативна. За уредување на големи стаклени површини, потребни се прозорци кои нудат стабилност и висок комфор. Посебниот стабилен спој на стакло, лепак и профил отвара нови простори за современата архитектура и рационални изготвувања.

Нудиме од парцијално лепење за преклоп на системите ГЕНЕО, Брилант дизајн и Еуро Дизајн 70 па се лепење на ивиците на стаклото кај Еуро Дизајн 86 плус

Парцијално лепење на ивицата на крилото :

Со оваа техника на лепење екстра големите прозорци и балконски врати со елегантни профили постануваат реалност. Дури и специјалните елементи како заоблени и аголни прозорци имаат трајна функционалност и стабилност. Техниката има флексибилна примена – од мануелно до индустриско сериско производство.

Лепење на ивиците на стаклото:

Ова е консеквентно надополнување на парцијалното лепење на ивицата на крилото. Специјално развиено крило со ширина 48 mm за сериско производство кое овозможува лепење во основата на стаклото – за современа архитектура.

Предности

Предности

 • Примена на РЕХАУ прозорски системи при споредбени Uf -вредности
 • Алтернатива за конвенционалната хоризонтална/вертикална фасада
 • Мали длабочини на вградување преки статички челични профили
 • Слободен дизајн преку разновидните типови и бои на профили
 • Интегрирање на иновативни технологии
 • Заштитна фолија на ПВЦ профилите
 • Еколошки систем

Дизајн

Дизајн

 • Современа архитектура за големи стаклени површини
 • Лепење кое не е видливо ниту одвнатре ниту однадвор
 • Традиционалниот изглед на прозорецот останува ист

Можности на примена

Можности на примена

Парцијално лепење на ивицата на крилото

 • Прозорци и балконски врати од системите ГЕНЕО, Брилант дизајн и Еуро Дизајн 70
 • Кај стандардни големини како алтернатива за челично армирање, за екстра големи елементи потребно е доплнителено со челично армирање
 • Мануелно и фабричко производство
 • Идеално за специјални градби

Лепење на ивиците на стаклото:

 • Индустриско производство со специјално крило со ширина 48 mm
 • Во принцип не е потребно челично армирање
 • За екстра големи елементи и елементи во боја потребно е челично армирање

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати