Форми

Опис

Индивидуално обликување на прозорци и врати

Со прозорските системи на РЕХАУ можат да се исполнат речиси сите индивидуални желби во однос на формата без никакви проблеми. Отворени се и можностите за застаклување на големи површини , кои се неизбежни во современата архитектура. Токму со иновативната техника за лепење на РЕХАУ се отвора можноста да се прават прозорци во големини кои не можеа да се направат со конвенционалната техника на прозорци.

Можат да се реализираат следниве геометриски форми:

 • Правоаголна
 • Триаголна
 • Кружна
 • Округла
 • Асиметрична

Предности

Предности

 • Индивидуални форми на прозорци
 • Со РЕХАУ техниката на лепење стакло – крило – рам се реализираат се поголеми елементи.

Можности на примена

Можности на примена

 • Прозорци
 • Балконски врати
 • Фиксни застаклувања
 • Капаци

Дизајн

Дизајн

 • Бројните варијанти на крила ја нагласуваат индивидуалноста на прозорецот :
  заоблени крила, закосени, аголни, прекршени.
 • За контурата однатре достапни се закосени, заоблени, прекршени стаклени лајсни
 • Достапна е и пречка

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати