Проект - фаза 1

Проектирање

Првата фаза на секој проект е нацрт проект. откога ќе бидат усогласени основите, се прави првата предмер - пресметка. За да бидете на сигурна страна потребна е солидна основа за проектирање.

Конструктивно планирање

РЕХАУ Ви нуди ефикасна подршка при проектирање:

  • Комплетни информации за поизводот
  • Едноставно ракување со Online-Tools
  • Компетентно советување

Информација за производот

За навремено добивање на информација за нашите производи и дејности подготвивме теми во разбирлива форма за Вас. На нашата веб страна има многубројни шеми од графика па се до флеш - филм. Доколку имате прашања и нејаснотии контактирајте не директно .

Информација за производот РЕХАУ градба

Online-Tools

Навремено проектирање на енергеска ефикасност: Веќе во нацрт фазата на проектот конфигураторот за објекти ви дава точен преглед на енергетските влијанија на различни комбинации од РЕХАУ системите: потреба од енергија, KfW-стандард, тршоци, временски период. Со клик на маусот можете да го направите Вашиот објект со отимална енергетска ефикасност.

Активна подршка

Со нашиот центар за проектирање ве подржуваме во сите фази на проектирање. Актуелниот Know-how го добивате со обуките во РЕХАУ АКАДЕМИЈАТА. Разговарајте со нас за решавање на индивидуалните критериуми.

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати