Проект фаза 2

Техничко и економско планирање

Нацрт проектот е тука и имате зелено светло за втората фаза. Овде е битно да се задржи прегледноста и да се држиме до терминот. Мора да се обезбедат одобренија, да се испланира изведбата и да се отпочне со работа.

Во оваа фаза РЕХАУ Ви нуди комплетен сервис пакет со подготвка на тендерска документација или предмер пресметки со помош на конфигуратори и алатки за проектирање. Притоа Ви даваме подршка во барањето на соодветен партнер кој работи со нас и добива редовни обуки во РЕХАУ Акдемијата. Добивате и актуелен Know-how, кој Ви нуди сигурност.

Техничко и економско планирање

Информација за производот

Солидна основа на податоци

При техничко и економско проектирање потребни се точни информации. Ние Ви нудиме се што Ви е потребно за проектирање и калкулации.На нашата веб страна ќе најдете спецификации за сите РЕХАУ решенија. Достапни се основни податоци за артиклите, ценовници, дијаграми, тендерски текстови und предмер пресметки.
Информации за производот РЕХАУ градба

Online-Tools

Навремено проектирање на енергеска ефикасност: Веќе во нацрт фазата на проектот конфигураторот за објекти ви дава точен преглед на енергетските влијанија на различни комбинации од РЕХАУ системите: потреба од енергија, KfW-стандард, тршоци, временски период. Со клик на маусот можете да го направите Вашиот објект со отимална енергетска ефикасност.

Заштеда на енергија во прозорска и фасадна техника– брзо и едноставно дознавате, кои предности за енергетска ефикасност ги имате со примена на прозорци од РЕХАУ профили.

Софтвер за проектирање

Софтвер за пресметка – нашиот докажан софтвер се базира на AutoCAD®. Ве води чекор по чекор низ проектирањето. Сега актуелно со новитети и пресметка на 3D- мрежи

Софтвер за проектирање – од U-вредност со проектирање на системи за површинско греење/ладење вашеето проектирање се пренесува директно во RAUCAD и AutoCAD®.

Прозорска техника – нашиот иновативен софтвер за проектирање ви го олеснува денот. Едноставно и брзо може да ја пресметате статиката, пресеците на прозорците, текот на изотермата – како и подршка при изготвување на понуди и тендесрки документацииoten.

CAD-цртежи – точни и детални цртежи во 2D и 3D.
Софтвер за пресметка
Софтвер за проектирање
Прозорска техника

Активна подршка

Вистински партнери – за да ги реализирате Вашите проекти квалитетно и навремено потребни ви се сигурни, квалифицирани партнери. Ние Ви нудиме подршка во таа смисла, Ве информираме за стручните фирми кои ,кои можат оптимално да ги спроведат Вашите барања .За едноставни барања брзиот Online-барач на фирми на нашата веб страна ви нуди голем избор. Доколку имате специјални барања, контактирајте не слободно и ние ќе воспоставиме контакт со фирмата за обработка на Вашето барање.

РЕХАУ партнери во Ваша близина

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати