Проект-фаза 3

Изведба на гардежните работи

Вашиот проект е во фаза на изведба. Сите сектори мора да се координираат и контролираат за да се осигура висококвалитетна и навремена реализација.

за да знаете каде треба да внимавате при стручна изведба на нашите решенија, добивате од наша страна практични совети и знаења.И за да Ве растреретиме В нудиме голем број на корисни услуги - слободно контактирајте не.

Know-how

Подршки при изведување на градежните работи – Со технички и градежни инструкции како и со Workshops и семинари во РЕХАУ Академијата ги добивате најважните практични знаења.
Инструкции за градилиште

Активна подршка

Подршка при контроли, квалитет менаџмент и обработка на рекламации.
Ви нудиме доверба и се грижиме за непречено спроведување на нашите решенија.
Подршка при градба

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати