Советување

Пакет на совети

На нашите муштерии и партнери им нудиме квалифицирани и комплетни советувања. Притоа сме присутни во сите фази на проектот, како интензивна подршка при проектирање,технички обуки за нашите производи и сл. Ви стоиме во секое време на располагање. Користете ги нашите сеопфатни консултантски услуги!

Системи за прозорци и фасади

Стручно советување за прозорска и фасадна техника
Подршка при проектирање прозорска и фасадна техника

Греење и ладење

Сервис за стручни лица за топлинска пумпа
Софтвер за проектирање на објектна техника
Софтвер за проектирање на обновливи енергии

Куќни инсталации

Софтвер за проектирање на објектна техника
Подршка при проектирање во ниско градба

Обновливи енергии

Сервис за стручни лица за топлинска пумпа
Софтвер за проектирање на објектна техника
Подршка при проектирање на обновливи енергии
Подршка при проектирање во ниско градба

Водовод и канализација

Подршка при проектирање во ниско градба

Сообраќајници

Подршка при проектирање во ниско градба

Телекомуникации

Подршка при проектирање во ниско градба

Системи на индустриски цевки

Подршка при проектирање во објектна техника
Подршка при проектирање во ниско градба

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати