Системи на индустриски цевки

РАУИСО Фуд

Цевка од ПЕ ИКС А (Pe-XA) фабрички предизолирана наменета за прехрамбената идустрија

РАУПЕКС

За довод на водзух под притисок и ладна вода 

Решение за канализациска мрежа од полипропилен

Канализациска мрежа високо отпорна на хемикалии од приклучното место па се до пречисителната станица

Флексибилни и при висок притисок

Колку што се разновидни медиумите и производите од индустријата, толку се и нивните барања за системи на цевководи. Во зависност од тоа што треба да се транспортира во внатрешноста, материјалите и обработувањето можат целосно и различно да отпаднат. Во изведбата на индустриски цевководи за сите области на користење РЕХАУ нуди целосно решение кое е ориентирано кон иднината. Цевката под притисок РАУИСО фуд со слојна бариера и изолација е на пр. прилагодена на строгите барања за транспорт на храна – и е една современа економична алтернатива на класичните цевки од нерѓосувачки челик. Со предизолираниот систем на индустриски цевки РАУФРИГО, РЕХАУ нуди решение за енергетски ефикасен транспорт на ладилници и разладни подлоги. Идеално решение за ладна вода е системот на индустриски цевки РАУПЕКС.

Топ производи

РАУИСО фуд

Цевка под притисок со дифузна слојна бариера и изолациска пена - оптимално прилагодена за прехранбената индустрија
Печати