РАУВИТЕРМ Снабдување со топлина

Опис

Опис

За да се поврзе темперирањето на отворената површина со геотермалниот систем потребен Ви е систем на цевки кој содржи највисока флексибилност со извонредни карактеристики на топлинска изолација и највисок степен на безбедност.РЕХАУги исполнува вашите барања со својот нов развиен изолиран систем на цевкиРАУВИТЕРМ .

Предности

Предности

Хибридниот систем на цевки РАУВИТЕРМ ги спојува најважните карактеристики на системите на композитни цевки и системи на цевки водилки:

 • Изведбена, робусна полна обвивка со зголемена дебелина на ѕид и надолжна водоотпорност
 • Едноставно инсталирање заради ребреста надворешна обвивка, лизгачка пена и флексибилна РЕХАУ медиум цевка
 • Највисока топлинска изолација во својата класа заради масивно изолациско тело од јадрена изолација и надворешна обвивка до 50 mm
 • Лесно инсталирање, со милиони пати докажаната техника на поврзување на РЕХАУ со лизгачка чаура и со интелигентниот систем на спојки

Можности на примена

Можности на примена

 • Биомаса/Постројки за биомаса, постројки на пилевина, котли за биомаса
 • Снабдување со топлина
 • Индустриски и ладилни погони
 • Приклучување на темперирани отворени површини
 • Приклучување на геотермални системи

Компоненти на системот

Компоненти на системот

Хибридниот систем на цевки РАУВИТЕРМ нуди комплетна програма на цевки и профили со единечни и двојни водови и сите релевантни профили и фитинзи:

 • РАУВИТЕРМ двоен вод од d25 до 63 mm, единечен вод од d25 до 110 mm со прстенеста навојна должина помеѓу 100 и 300 m
 • РЕХАУ систем на поврзување со лизгачкиа чаура и сите изводи, премини како и специјалности како што се куглести вентили и уреди за исклучување
 • РЕХАУ систем на поврзување со електрична спојка за заварување FUSAPEX за спојување помеѓу d50 до 110 mm, агли, премини и прирабничка врска
 • РЕХАУ универзален систем на спојки за поврзување и извод на РАУВИТЕРМ и сите постоечки цевни системи на пазарот

Примена

Примена

Хибридниот цевен систем РАУВИТЕРМ е решението за дистрибуција на топлина во згради, за помали топлински мрежи и поврзување на единечни приклучни корисници:

 • Дистрибуција на топлина во рамки на Биогас постројки вклучувајќи и приклучок на штали, приватни куќи итн.
 • Изведба на помали и средни топлински мрежи, приклучок на единечни корисници на топлина, односно куќни приклучоци поврзано со системот на композитни цевки RAUTHERMEX
 • Приклучок или дистрибуција на топлина од BHKWs, системи кои користат пилевина и котли за биомаса за поединечни корисници на топлина.
 • Инсталирање на надворешни топлински пумпи на воздух-вода, греење со пелети или складирачки елементи
 • Дистрибуција на топлина во рамки на индустриски и ладилни постројки, оранжерии и производни погони

Downloads

Downloads

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати