Индустриски отпадни води

Токму одводните цевки и шахти за индустриски цели треба да ги исполнуваат високите стандарди: На пример отпорност на отпадна вода од хемиско производство, високи температури до 90° на пр. при Cleaning in Place (CIP) па и отпорност на големи оптоварувања од сообраќајот. Одводните цевки и шахти од полипропилен на РЕХАУ ги исполнуваат овие високи стандарди и можат да се вградат онаму каде што не можат да бидат вградени останатите одводни цевки.

Печати